ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักทางหลวงที่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้ออกสารได้ที่ หน่วยงานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่ับัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-7608 ต่อ 141
 • หน่วยงาน    สำนักทางหลวงที่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/03/2555
 • หมดเขต    30/03/2555
 • อ่าน   340
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294