ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างฉาบผิวลาดยาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1646
 • หน่วยงาน    ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/03/2555
 • หมดเขต    30/03/2555
 • อ่าน   369
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294