ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 111 รายการ
 •     โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จ.ลำพูน สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 111 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ ฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จ.ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 เมษายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5397-5144
 • หน่วยงาน    โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   30/03/2555
 • หมดเขต    04/03/2555
 • อ่าน   309
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294