ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5331-7544
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/03/2555
 • หมดเขต    05/04/2555
 • อ่าน   320
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294