ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาทำแคร่รองรับเมล็ดพันธุ์ข้าว
 •     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาทำแคร่รองรับเมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5343-0367
 • หน่วยงาน    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/03/2555
 • หมดเขต    05/04/2555
 • อ่าน   354
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294