ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่อง continuos passive motion จำนวน 1 เครื่อง
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อเครื่อง continuos passive motion จำนวน 1 เครื่อง ของโรพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9100 กด 3
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   05/04/2555
 • หมดเขต    25/04/2555
 • อ่าน   321
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294