ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อหนังสือแบบเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2555
 •     โรงเรียนสองแคววิทยาึคม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ จัดซื้อหนังสือแบบเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2555 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนสองแคววิทยาึคม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 เมษายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-9407
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสองแคววิทยาึคม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/04/2555
 • หมดเขต    17/04/2555
 • อ่าน   327
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294