ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อขยายเขจำหน่ายน้ำ จำนวน 1 โครงการ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง อ.สันแกำแพง เชียงใหม่ สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อขยายเขจำหน่ายน้ำ จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารๆด้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง อ.สันแกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 เมษายน 2555 หนรือสอบถามได้ที่ 0-5333-1755
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง อ.สันแกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/04/2555
 • หมดเขต    26/04/2555
 • อ่าน   303
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294