ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด
 •     ที่ว่าการอำเภอพร้าว ถนนรอบเวียงด้านใต้ เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ที่ทำการปกครอวอ.พร้าว งานการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนนี้ ถึงวันที่ 4 เมษายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5347-5301
 • หน่วยงาน    ที่ว่าการอำเภอพร้าว ถนนรอบเวียงด้านใต้ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/04/2555
 • หมดเขต    04/04/2555
 • อ่าน   351
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294