ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทเนื้อสุกรชำแหละ
 •     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทเนื้อสุกรชำแหละ เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วย ในโรงพยาบาล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งาานบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5603
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/04/2555
 • หมดเขต    30/04/2555
 • อ่าน   384
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294