ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 •     ศูนย์อนามัยที่ 10 อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤาภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-2740 ต่อ 304
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ 10 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/04/2555
 • หมดเขต    08/05/2555
 • อ่าน   331
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294