ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยผ่านระบบเครือข่าย
 •     สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ประกวดราคาจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยผ่านระบบเครือข่าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การเงินการคลังและพัสดุ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 เมษายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3807
 • หน่วยงาน    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
 • วันที่ประกาศ   25/04/2555
 • หมดเขต    26/04/2555
 • อ่าน   387
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294