ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่
 •     เทศบาลตำบลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5349-9063
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/04/2555
 • หมดเขต    03/05/2555
 • อ่าน   345
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294