ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์
 •     กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาะรณสุขระหว่างประเทศ ต.หนองหอย เชียงใหม่ สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาะรณสุขระหว่างประเทศ ต.หนองหอย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5314-0141
 • หน่วยงาน    กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาะรณสุขระหว่างประเทศ ต.หนองหอย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/04/2555
 • หมดเขต    08/05/2555
 • อ่าน   361
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294