ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตไอน้ำแรงดันสูงพร้อมงานวางท่อภายใน
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตไอน้ำแรงดันสูงพร้อมงานวางท่อภายใน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-1135
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/04/2555
 • หมดเขต    04/05/2555
 • อ่าน   314
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294