ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเศษวัสดุ จำนวน 1 รายการ
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดเศษวัสดุ จำนวน 1 รายการ คือ ดิน จำนวน 35 ลบ.ม. หมดความจำเป็นใช้งาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0200 ต่อ 259
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/05/2555
 • หมดเขต    16/05/2555
 • อ่าน   382
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294