ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดหาเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
 •     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดหาเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุและยานพาหนะ งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4521
 • หน่วยงาน    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/05/2555
 • หมดเขต    16/05/2555
 • อ่าน   321
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294