ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 เครื่อง
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการเงินการคลัง และพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4110
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
 • วันที่ประกาศ   08/05/2555
 • หมดเขต    24/05/2555
 • อ่าน   330
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294