ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถนนสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและอาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถนนสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-8495 ต่อ 1112
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถนนสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/05/2555
 • หมดเขต    14/05/2555
 • อ่าน   393
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294