ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคสล.
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคสล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5338-4934 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/05/2555
 • หมดเขต    23/05/2555
 • อ่าน   365
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294