ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลท์
 •     กรมทางหลวง โดย แขวงการทางลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข 1087 ตอนทางหลวงหมายเลข 106 (ลี้) - ก่อทุ่ง ปริมาณงาน 126,210 ตร.ม. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ แขวงการทางลำพูน งานพัสดุและสัญญา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวง โดย แขวงการทางลำพูน
 • วันที่ประกาศ   04/01/2551
 • หมดเขต    08/01/2551
 • อ่าน   595
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294