ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
 •     เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน เทศบาลตำบลจอมทอง (ระยะที่ 1) เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอัตราผลิตไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมก่อสร้างระบบถังสูบน้ำดิน จำนวน 1 แห่ง ฯลฯ จำนวน 1 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลจอมทอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/01/2551
 • หมดเขต    08/01/2551
 • อ่าน   551
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294