ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์
 •     ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ ในวันที่ 17 มกราคม 2551 เวลา 10.30 น. ผู้สนใจพร้อมกันที่ บริเวรอาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรม อาคาร 2 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง
 • หน่วยงาน    ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/01/2551
 • หมดเขต    17/01/2551
 • อ่าน   656
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294