ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมห้องน้ำ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมห้องน้ำ ลักษณะอาคาร คสล.2 ชั้น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 16.50 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ทุ่งสะโตก จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/01/2551
 • หมดเขต    16/01/2551
 • อ่าน   614
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294