ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 •     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ถ.เจริญประเทศ เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ถ.เจริญประเทศ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-0778
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ถ.เจริญประเทศ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/05/2555
 • หมดเขต    28/05/2555
 • อ่าน   363
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294