ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างของงานโครงการฝายหนองฯ
 •     กรมชลประทาน โดย สำนักงานชลประทานที่ 1 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างของงานโครงการฝายหนอง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ สำนักชลประทานที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    กรมชลประทาน โดย สำนักงานชลประทานที่ 1
 • วันที่ประกาศ   04/01/2551
 • หมดเขต    07/01/2551
 • อ่าน   658
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294