ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล.รูปตัวยู
 •     เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล.รูปตัวยู (รางเปิด) ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 55.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาและแบบแปลนได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง (กองคลัง/งานพัสดุ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/01/2551
 • หมดเขต    21/01/2551
 • อ่าน   690
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294