ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงถนนบริเวณที่จอดรถไฟฟ้า
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงถนนบริเวณที่จอดรถไฟฟ้า ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักมหาวิทยาลัย มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3138
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/05/2555
 • หมดเขต    15/06/2555
 • อ่าน   376
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294