ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จำนวน 15 ชุด และคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Note Book) จำนวน 3 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและอาคาร สำนักอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • วันที่ประกาศ   04/01/2551
 • หมดเขต    15/01/2551
 • อ่าน   645
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294