ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อครุภัณฑ์ จำวน 3 กลุ่ม 11 รายการ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ จำวน 3 กลุ่ม 11 รายการ กลุ่มที่ 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 2 ครุภัณฑืการศึกษาและครุภัณฑ์อื่น ๆ ประกอบด้วย เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มที่ 3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสำหรับอาคารเรียนและปฏิบัติการ 5 ชั้น จำนวน 1 ระบบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ หน่วยการเงินและบัญชี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2551 หรือ www.edu.cmu.ac.th www.cmu.ac.th และ www.gprocurement.go.th
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/01/2551
 • หมดเขต    11/01/2551
 • อ่าน   707
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294