ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
 •     สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แม่ข่ายระดับพื้นฐาน (Workgroup Server) 1 เครื่อง , ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จอภาพแสดงผลแบบ LCD 2 เครื่อง , เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Laser Printer) 2 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/01/2551
 • หมดเขต    18/01/2551
 • อ่าน   643
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294