ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
 •     วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 18 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุฯ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • วันที่ประกาศ   09/01/2551
 • หมดเขต    15/01/2551
 • อ่าน   575
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294