ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเจะบ่อน้ำบาดาลลึก พร้อมอุปกรณ์กักเก็บน้ำ จำนวน 1 บ่อ
 •      สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่ วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเจะบ่อน้ำบาดาลลึก พร้อมอุปกรณ์กักเก็บน้ำ จำนวน 1 บ่อ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่ วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-5356
 • หน่วยงาน    สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่ วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/06/2555
 • หมดเขต    12/06/2555
 • อ่าน   344
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294