ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงเสียงตามสายภายในตำบลสันกลาง จำนวน 7 ชุด
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่่ สอบราคาจ้างปรับปรุงเสียงตามสายภายในตำบลสันกลาง จำนวน 7 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5338-4934 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่่
 • วันที่ประกาศ   06/06/2555
 • หมดเขต    18/06/2555
 • อ่าน   371
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294