ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างพื้นฐาน จำนวน 5 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างพื้นฐาน จำนวน 5 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์, สร้างหอกระจายข่าว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-6548 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/06/2555
 • หมดเขต    15/06/2555
 • อ่าน   412
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294