ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างซ่อมหม้อแปลงชำรุด จำนวน 37 เครื่อง
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ เชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างซ่อมหม้อแปลงชำรุด จำนวน 37 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องการเงิน แผนกบริหารทั่วไ ป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ เชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-1018 ต่อ 11612
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ เชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/06/2555
 • หมดเขต    28/06/2555
 • อ่าน   369
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294