ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดของกลาง จำนวน 2 แฟ้มคดี
 •     ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขายทอดตลาดของกลาง จำนวน 2 แฟ้มคดี อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ, ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตั้งแต่ับัดนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ทำการขายทอดตลาดวันที่ 19 มิถุนายน 2555เวลา 10.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-7699
 • หน่วยงาน    ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/06/2555
 • หมดเขต    19/06/2555
 • อ่าน   438
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294