ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อยา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อยา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานคลังยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5399-7200 ต่อ 2282
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/06/2555
 • หมดเขต    15/06/2555
 • อ่าน   360
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294