ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดวัสดุ -ครุภัณฑ์
 •     สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดวัสดุ -ครุภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 และทำการขายทอดตลาดวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00-11.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-0486 ต่อ 105
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/06/2555
 • หมดเขต    01/07/2555
 • อ่าน   556
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294