ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออุปกรณ์การทำผลิตภัณฑ์ไม้ จำนวน 2 รายการ
 •     สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน ลำปาง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การทำผลิตภัณฑ์ไม้ จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5422-7051 ต่อ 133
 • หน่วยงาน    สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   07/06/2555
 • หมดเขต    11/06/2555
 • อ่าน   385
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294