ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องแลป ชั้น 3
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องแลป ชั้น 3 จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ การเงิน การคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4110
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/06/2555
 • หมดเขต    08/06/2555
 • อ่าน   340
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294