ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างปรับปรุงห้องทำงานศูนย์บริหารงานวิจัย
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างปรับปรุงห้องทำงานศูนย์บริหารงานวิจัย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3137
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/06/2555
 • หมดเขต    26/06/2555
 • อ่าน   383
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294