ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อถังดักไขมันสำเร็จรูปสำหรับครัวเรือนพร้อมติดตั้ง
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อถังดักไขมันสำเร็จรูปสำหรับครัวเรือนพร้อมติดตั้ง โครงการอนุรักษ์แม่น้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2725
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลางชั้น 2 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/06/2555
 • หมดเขต    18/06/2555
 • อ่าน   368
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294