ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.(ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ)
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.(ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ) สำหรับ รพ.สต. ในเขรับผิดชอบ จำนวน 3 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าซาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5355-5400 ต่อ 1116
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   11/06/2555
 • หมดเขต    14/06/2555
 • อ่าน   348
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294