ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2975
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/06/2555
 • หมดเขต    21/06/2555
 • อ่าน   353
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294