ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจ.เชียงใหม่
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311 2733
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลางชั้น 2 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/06/2555
 • หมดเขต    18/06/2555
 • อ่าน   376
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294