ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall สำหรับโรงพยาบาลสันกำแพง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-6635 ต่อ 311
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/06/2555
 • หมดเขต    06/07/2555
 • อ่าน   400
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294