ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ คือ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานคลังพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0200 ต่อ 259
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2555
 • หมดเขต    02/07/2555
 • อ่าน   455
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294