ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.แม่อาย เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.แม่อาย เชียงใหม่ ตั้งแ่ต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5329-3711 ต่อ 16
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.แม่อาย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2555
 • หมดเขต    09/07/2555
 • อ่าน   380
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294