ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.เทพเสด็จ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ื 0-5393-9360
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2555
 • หมดเขต    12/07/2555
 • อ่าน   369
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294